FILTRATION OF SLUDGE PRODUCED BY FINISHING PROCESSES

Jeden významný italský zákazník, výrobce obráběcích strojů určených pro proces dokončování povrchů, od nás požadoval prostorově úsporné řešení filtrace více než 500 litrů emulze znečištěné vysokým množstvím částic o velmi malé velikosti.

Společnost Micronfilter navrhla filtr řady EVOTECH DEEP s předřazenou filtrací KALAMIT s magnetickými kotouči. Kvalifikujícím prvkem řešení bylo mít zařízení, které dokáže filtrovat vysoké objemy a vyžaduje přitom omezený prostor.

Stále více zákazníků chce maximalizovat prostor ve svých továrnách, aby byli produktivnější a efektivnější za stejnou cenu.

Být schopni dodávat to, co trh požaduje, obzvláště v letech, kdy jsou investice do nových výrobních zařízení stále vzácnější, znamená nejen uspokojovat potřeby, ale také převádět inovační perspektivu do jejich realizace.