ON BOARD SOLUTION FOR MIST COLLECTION AND COOLANT FILTRATION

Jeden z našich zákazníků sídlící v severní Evropě budoval novou továrnu, ve které měla řada obráběcích strojů FANUC využívat jak zařízení pro filtraci chladicí kapaliny, tak odlučovače olejové mlhy.

Na první pohled se zdálo, že vhodným řešením bude centralizovaný systém, a byli jsme požádáni, abychom možnost jeho použití vyhodnotili. Avšak společnost Micronfilter, která analyzovala společně se zákazníkem možný vývoj budoucího uspořádání, co se týče množství, tak umístění obráběcích strojů, přesně prokázala ekonomické přínosy, kterých by bylo dosaženo použitím samostatných řešení.

Předložené obrázky ukazují nejen efektivitu dosaženého výsledku, ale také vysokou kvalitu vzduchu na pracovišti a estetický vzhled řešení.