Profile

Společnost MICRONFILTER byla vytvořena skupinou nadaných techniků a odborníků na prodej, kteří věnovali svou kariéru ekologii pracovišť, zachycování mlhy z obráběcích strojů a filtraci chladicí kapaliny.
Během méně než tří let se společnost Micronfilter rozrostla na silnou, konkurenceschopnou a dobře organizovanou skupinu, která dokáže konkurovat všem předním firmám působícím v oboru, a která je připravená na růst i v nadcházejících desetiletích.

Tento mladý a inovativní tým s věkovým průměrem 35 let přinesl na trh tuto novou značku v řešení filtrace, která je kompletní a co se její technologie týče je vysoce (technicky) vyspělá, má mimořádně vysokou kvalitu, je inovační a je k dostání za konkurence schopnou cenu.
Společnost Micronfilter  se může pyšnit také svým přístupem k podnikání: transparentností, poskytováním informací, partnerským vztahem se zákazníky, ochranou zdraví, sociálním zabezpečením svých pracovníků a citlivostí vůči ochraně životního prostředí.

Vytvářením této kultury v rámci společnosti umožňujeme našim zaměstnancům „myslet nad rámec omezeného” a vytvářet prostředí, kde se formují nápady a realizují skvělá nová řešení.