Technology & Health

Technologie pro filtraci vzduchu

Každé znečištění vznikající při procesech zpracovávání kovů a jejich mazání je proměnlivou směsí tuhých částic a znečišťujících látek, které mají různou velikost, hustotu a hmotnost (prachy, aerosoly, výpary a zápachy). Účinné provádění filtrace vzduchu znamená používat pro každou znečišťující látku správné médium, schopné zadržet nejnebezpečnější částice. Provádění dobré filtrace proto znamená především zachycování znečišťujících látek účinným zadržováním, nejen pouze prostřednictvím odstřeďování nebo shlukování.

  •  MIKROKAPKY 50 μ
  • HRUBÉ MLHY 5 μ
  • JEMNÉ MLHY 0,8 μ
  •  MIKROMLHY 0,5 μ
  • KOUŘE-VÝPARY 0,1 μ
  • ZÁPACHY < 0,1 μ

Velké částice mohou být zachycovány shlukováním nebo prostřednictvím hrubé filtrace; proto čím je velikost částic menší, tím vyšší musí být účinnost filtračních médií, obzvláště proto, že tyto částice se mohou snadno dostat do citlivých lidských orgánů a způsobovat choroby.  Z tohoto důvodu společnost MICRONFILTER věnuje používaným filtračním médiím neuvěřitelnou péči a vybavuje odsavače mlhy POUZE certifikovanými filtry. Naše lapače mlhy mohou být používány i tehdy, když nejsou nainstalovány ŽÁDNÉ filtry HEPA, protože naše média jsou certifikována německými nezávislými institucemi.

Společnost MICRONFILTER se stará nejen o vzduch, který dýcháte UVNITŘ na pracovištích, ale také ve vnějším PROSTŘEDÍ. Naše jednotky odsavačů mlhy jsou vybaveny vysoce technicky vyspělými, odolnými, avšak lehkými ventilátory, které dokážou zajišťovat vynikající výkon se spotřebou mnohem menšího množství energie než konkurenti (v průměru o 50 % méně). Na jakoukoliv kWh spotřebovanou ve vaší továrně navíc se do atmosféry uvolní půl kilogramu CO2. Kdyby pouze jediný obráběcí stroj pracující na 3 směny po 7 dnů v týdnu byl vybaven jednotkou KUBE namísto některou jinou konkurenční značkou, mohlo by to ušetřit až 2000 eur a do ovzduší by se dostalo o 1 tunu CO2 méně.

Vystavení aerosolům a mlhám ze syntetických olejů

Analýza minerálních/syntetických olejů používaných pro řezání, mazání a chlazení (chemikálie rozpustné ve vodě, řezné kapaliny, čisté oleje) ukazují na přítomnost různých přísad a konzervačních látek, z nichž některé jsou klasifikovány ve třídě rizik R40: možnost nevratných účinků. Skutečností je riziko rozsáhlého zcitlivění pokožky způsobené nepřetržitým kontaktem s těmito látkami, dokonce i prostřednictvím znečištěného oděvu. Poruchy nebo nemoci souvisejí hlavně s následujícími cílovými orgány: pokožkou, dýchacím ústrojím, játry a ledvinami. Pokud se týká výhradně olejů obsahujících PAH (polycyklické aromatické uhlovodíky), literatura uvádí možnost rakoviny se zvláště zmiňovaným zasažením kůže a dýchacího traktu.  Minerální oleje „neobsahující PAH" mohou způsobovat choroby, i když jsou méně závažné, jako například vyrážka, alergie a netolerance (například folikulitida, alergická dermatitida, dráždivá kontaktní dermatitida a další).

Chůze v oblastech znečištěných olejem

Olejová mlha, která není odstraněna ze vzduchu, se účinkem gravitace sama ukládá na povrchy, po kterých se chodí, na obráběcí stroje, elektrická ovládací zařízení a jakékoliv další vystavené nástroje a zařízení, čímž se vytvářejí nebezpečné podmínky pro chůzi a používání samotného obráběcího stroje. Používání systémů pro zachycování u zdroje (odsavačů mlhy a prachu) brání v tomto jevu, udržuje pracovní prostory v optimálním stavu a značně omezuje rizika spojená s nehodami způsobenými uklouznutím, nejistými předměty pro uchopení a podobnými záležitostmi.

Úvahy o olejových mlhách

Uvažovali jste někdy o tom, jakou cenu platíte ve zdraví a penězích za to, že se nestaráte o znečištění pracovišť? Nemoci z povolání, nehody při práci, nízká produktivita, absence způsobené nemocemi, to jsou pouze některé z nákladů, které vaše firma, vy sami a ti, kteří pracují pro vás, musejí snášet, pokud neřešíte problém znečištění vašeho pracoviště olejovou mlhou.
Věděli jste například, že dermatitida z povolání představuje patologii, uváděnou na druhém místě za ztrátou sluchu způsobenou hlukem, a představuje vysoce oslabující chorobný stav?
Nebo že minerální oleje obsahují potenciálně karcinogenní látky, které mohou způsobovat nevratné účinky na dýchací systém?
KVALITA VZDUCHU, KTERÝ KAŽDÝ DEN DÝCHÁTE (při práci nebo jenom během vycházek do přírody) JE DŮLEŽITÁ TAK, JAK SI MYSLÍTE!

Úvahy týkající se RECYKLACE CHLADICÍ KAPALINY

Stejné principy, na kterých jsme založili projekt jednotek pro filtraci vzduchu, inspirovaly naši výrobu filtrů chladicí kapaliny: pečujte o životní prostředí, chraňte zdraví pracovníků, snižujte znečištění a plýtvání energií.

Efektivní využívání jedné z nejoblíbenějších, ale také nejnebezpečnějších látek, jako jsou minerální, syntetické oleje a jejich deriváty, znamená v první řadě SNÍŽENÍ JEJICH SPOTŘEBY. Čím lépe budou chladicí kapaliny během procesu zpracovávání kovů filtrovány, tím delší bude jejich životnost. Abyste si udělali představu o tom, jaké tyto látky vytvářejí znečištění, přečtěte si následující.
Při výrobě 10 kg syntetického oleje se vytvoří 1156 kg CO2. Náklady na výrobu jsou obvykle nižší než náklady na likvidaci, proto je velmi snadné výše uvedenou hodnotu množství CO2 zdvojnásobit. 1 kg syntetického oleje uvolněného do okolního prostředí dokáže znečistit 1 000 000 litrů čisté vody.
Filtrace chladicích kapalin pro obráběcí stroje a jejich regenerace správnou filtrací je skutečně jediným způsobem, který máme pro to, abychom jejich používání učinili trvale udržitelným.   Každý obráběcí stroj by měl pracovat společně s moderním a vysoce účinným systémem filtru chladicí kapaliny. TAKÉ V TOMTO PŘÍPADĚ ŠETŘÍTE NEJEN PENÍZE.